واگویه...

زندگی ...

زندگی منشوری است در حرکت دوار ...


                          منشوری که پرتو پر شکوه خلقت...


                                                  با رنگهای بدیع و دلفریبش...

 

 آنرا دوست داشتنی...


                                             خیال انگیز و پرشور ساخته است.

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم خرداد 1392ساعت 14:44  توسط ...  |